Булгууд

Тухайн орон нутгийн булгуудын жагсаалт


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .


Тухайн орон нутгийн булаг тус бүрийн мэдээлэл


Дугаар:

Булгийн нэр:

Байршил (сум, баг, дүүрэг, хороо, газрын нэр):

Бүртгэлийн дугаар, код:

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл:

 


Дугаар:

Булгийн нэр:

Байршил (сум, баг, дүүрэг, хороо, газрын нэр):

Бүртгэлийн дугаар, код:

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл:

 


Дугаар:

Булгийн нэр:

Байршил (сум, баг, дүүрэг, хороо, газрын нэр):

Бүртгэлийн дугаар, код:

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл:

 


Дугаар:

Булгийн нэр:

Байршил (сум, баг, дүүрэг, хороо, газрын нэр):

Бүртгэлийн дугаар, код:

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл:

 


Тухайн орон нутгийн булгуудын талаар албан ёсны, нэмэлт, дэлгэрэнгүй ба шинэчлэгдсэн мэдээлэл байгаа болон байх ёстой холбоос, эх сурвалж, хаяг:

 

 


Хүснэгтэн хувилбар

Булгийн нэр

Байршил

(сум, баг, дүүрэг, хороо)

Бүртгэлийн дугаар, код

Дэлгэрэнгүй

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

Албан ёсны, нэмэлт, дэлгэрэнгүй ба шинэчлэгдсэн мэдээлэл байгаа болон байх ёстой холбоос, эх сурвалж, хаяг:
Advertisements