Ашигт малтмалын үйл ажиллагаа (тусгай зөвшөөрөл)

Тухайн орон нутаг дахь ашигт малтмалын үйл ажиллагаа (зөвшөөрөл)-ны жагсаалт


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Тухайн орон нутаг дахь ашигт малтмалын үйл ажиллагаа (зөвшөөрөл) тус бүрийн мэдээлэл


Дугаар:

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар:

Байршил (аймаг, сум, дүүрэг, баг, хороо):

Талбайн нэр:

Талбайн хэмжээ (га):

Ашигт малтмалын төрөл:

Эзэмшигчийн регистрийн дугаар:

Эзэмшигч компанийн нэр:

Олгосон огноо:

Дуусах огноо:

Дэлгэрэнгүй:


Дугаар:

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар:

Байршил (аймаг, сум, дүүрэг, баг, хороо):

Талбайн нэр:

Талбайн хэмжээ (га):

Ашигт малтмалын төрөл:

Эзэмшигчийн регистрийн дугаар:

Эзэмшигч компанийн нэр:

Олгосон огноо:

Дуусах огноо:

Дэлгэрэнгүй:


Дугаар:

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар:

Байршил (аймаг, сум, дүүрэг, баг, хороо):

Талбайн нэр:

Талбайн хэмжээ (га):

Ашигт малтмалын төрөл:

Эзэмшигчийн регистрийн дугаар:

Эзэмшигч компанийн нэр:

Олгосон огноо:

Дуусах огноо:

Дэлгэрэнгүй:


Дугаар:

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар:

Байршил (аймаг, сум, дүүрэг, баг, хороо):

Талбайн нэр:

Талбайн хэмжээ (га):

Ашигт малтмалын төрөл:

Эзэмшигчийн регистрийн дугаар:

Эзэмшигч компанийн нэр:

Олгосон огноо:

Дуусах огноо:

Дэлгэрэнгүй:


Албан ёсны, нэмэлт, дэлгэрэнгүй ба шинэчлэгдсэн мэдээллийн холбоос, эх сурвалж, хаяг:


Хүснэгтэн хувилбар

Pages from 5. АШИГТ МАЛТМАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Advertisements